Holteveien 15A og 15B

To eneboliger bygget for kunde for videresalg.

Solgt på prospekt og ferdigstilt 2013